Alblas Infra BV

Alblas Infra BV is actief op het gebied van (onder)aanneming en verhuur in de infrastructuur. We verrichten voornamelijk werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.

 

Onze werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van woningbouw- of andere nieuwbouwlocaties, de aanleg van parkeer- en bedrijfsterreinen, wegreconstructies, herbestratingen
en herinrichtingen. Wij dragen zorg voor uitgravingen, ophogingen, funderingen, verhardingen en terreininrichting.

 

Ook de aanleg van riolering, wegfundaties of uitvoering van grotere civiele grondwerken is ons niet vreemd. De werkzaamheden zijn zeer divers en worden verricht met ervaren en gemotiveerde medewerkers en met een uitgebreid machinepark.

 

U kunt het bouwrijp maken van het terrein tot en met het bestraten van de buitenruimten volledig aan ons uitbesteden.