Over Alblas Infra BV

Alblas Infra BV
Alblas Infra BV is actief op het gebied van (onder)aanneming en verhuur in de infrastructuur. We verrichten voornamelijk werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.

Onze werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van woningbouw- of andere nieuwbouwlocaties, de aanleg van parkeer- en bedrijfsterreinen, wegreconstructies, herbestratingen
en herinrichtingen. Wij dragen zorg voor uitgravingen, ophogingen, funderingen, verhardingen en terreininrichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de aanleg van riolering, wegfundaties of uitvoering van grotere civiele grondwerken is ons niet vreemd. De werkzaamheden zijn zeer divers en worden verricht met ervaren en gemotiveerde medewerkers en met een uitgebreid machinepark.

U kunt het bouwrijp maken van het terrein tot en met het bestraten van de buitenruimten volledig aan ons uitbesteden.

 

 

Veiligheidsbewustzijn medewerkers

 

Alblas Infra streeft het hoogst mogelijke niveau van veilig en gezond werken na.                                                                                                                                                        Aandacht voor onze medewerkers, het milieu en maatschappelijke omstandigheden is een belangrijke investering in onze organisatie.                  Eén van de manieren waarop wij hier invulling aan geven is door middel van het organiseren van kwalitatieve Toolboxmeetings.  Hiervoor maken wij gebruik van instructievideo’s van de Bouwbox. Praktijkgerichte instructiefilms spreken meer tot de verbeelding en zorgen ervoor dat het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers wordt vergroot. De Bouwbox is een kennisoplossing van Construction Media B.V., naast Toolboxfilms bieden zij ook een audiovisuele VCA cursus aan waar wij gebruik van maken.